Typy osobowości – metoda Galena i Junga

  • Home
  • Blog
  • Typy osobowości – metoda Galena i Junga

Nie ma dwóch takich samych ludzi. Różnimy się od siebie cechami charakteru oraz łatwością w podejmowaniu decyzji i nawiązywaniu kontaktów z innymi. Warto wiedzieć, że osobowość wpływa na wszystkie sfery naszego życia, także sferę zawodową. Jakie są typy osobowości? Jaki wpływ mają na odnoszone przez nas sukcesy zawodowe?

Zwykle intuicyjnie aplikujemy na konkretne stanowiska. Widzimy ciekawą ofertę pracy, wysyłamy list motywacyjny, a – jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli – kilka dni później pojawiamy się na rozmowie kwalifikacyjnej. Nie wypełniamy przed tym testów psychologicznych, nie analizujemy swoich cech charakteru. A szkoda, bo testy osobowości mogą udzielić nam wielu ciekawych informacji o nas samych. Są również ogromną bazą wiedzy dla przedsiębiorców, którym zależy na stworzeniu idealnie dobranego zespołu. Określenie typu osobowości pracowników sprawi, że menadżerom łatwiej będzie zrozumieć ich oczekiwania oraz indywidualnie dostosować sposoby motywacji. To wyzwanie nie należy do najłatwiejszych, jednak warto je podjąć, by podnieść efektywność pracy zespołu.

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wygląda droga do osiągnięcia satysfakcji zawodowej, nasze szkolenie jest idealnym wyborem. Techniki komunikacji bazujące na metodzie Galena-Junga to szkolenie skierowane zarówno dla szefów i managerów, jak również wszystkich pracowników, którym zależy na poprawieniu relacji międzyludzkich czy poznaniu swoich mocnych i słabych stron.

Teorie osobowości – przegląd badań

Pierwsze próby klasyfikacji ludzkich temperamentów sięgają starożytności. Badania nad nimi rozpoczął Hipokrates. Kilkaset lat później kontynuował je Galen z Pergamonu. Uważali oni, że nasze ciało wypełniają cztery płyny, a ich wzajemne stosunki wpływają na to, jakimi ludźmi jesteśmy. Opisywali cztery typy temperamentów, na które wpływ miała wyraźna przewaga jednego z płynów. Wyróżnili płyn sangwiniczny (przewaga krwi), choleryczny (żółci), flegmatyczny (śluzu – flegmy), melancholiczny (czarnej żółci). Poglądy te były podstawą teorii humoralnej, która stanowiła jeden z głównych nurtów medycyny starożytnej. Myśl Hipokratesa i Galena doczekała się wielu kontynuatorów, niemniej autorem jednej z najważniejszych koncepcji typów osobowości jest Carl Gustav Jung – szwajcarski psychiatra i psycholog. Przez kilka lat współpracował z Sigmundem Freudem, ale w 1913 roku ich drogi się rozeszły. Jung uważał bowiem, że na nasze postępowanie wpływa szereg różnych czynników, nie tylko seksualnych. Przejął od Freuda pojęcie libido, które już nie wiązało się z seksualnością, a siłą psychiczną człowieka.

Typy osobowości według Junga

Zdaniem Carla Gustava Junga, to kierunek przepływu libido ma wpływ na to, jaką przyjmujemy postawę – ekstrawertyczną czy introwertyczną. Ekstrawertyk kieruje swoje zainteresowanie ku wydarzeniom zewnętrznym, są one dla niego bodźcami do działania. Lubi przebywać w towarzystwie innych ludzi, jest otwarty na potrzeby środowiska zewnętrznego. Introwertyk z kolei słucha sygnałów płynących z wnętrza. Jest wycofany, woli przebywać w mniejszym gronie osób, a nawet w samotności. Na tym podziale – mimo że bardzo prostym i łatwym do zastosowania – Jung nie poprzestał. Zdawał sprawę z różnorodności ludzkiej osobowości, dlatego dodatkowo wyodrębnił cztery podstawowe i przeciwstawne funkcje psychiczne: myślenie, uczucie, percepcję i intuicję. Dwie pierwsze są funkcjami racjonalnymi – posługują się wartościowaniem, wymagają rozumowania i refleksji. Percepcja i intuicja są irracjonalne, ponieważ opierają się na postrzeganiu zmysłowym i przeczuwaniu. Jung udowodnił, że typy osobowości nie stanowią ciasnych schematów, a charakter każdego z nas jest niepowtarzalnym i różnorodnym zbiorem cech.

Typy osobowości według Carla Gustava Junga
źródło:https://www.marketing101.pl/komunikacja-interpersonalna-model-disc

Typy osobowości MBTI

Kilka lat później, w czasie II wojny światowej, pojawia się nowa koncepcja i praktycznie od razu staje się częścią kultury biznesowej. Katharine Cook Briggs, wraz ze swoją córką, Isabel Briggs Myers, rozszerzyła teorię osobowości Junga o dwie kolejne funkcje – osądzanie i obserwację. Wpływają one na to, w jaki sposób realizujemy nasze cele – czy dokonujemy osądu i ściśle trzymamy się powziętych planów, czy może jesteśmy elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania. Wyodrębnione typy osobowości znalazły zastosowanie w słynnym teście psychologicznym, którym jest Wskaźnik Osobowości Myers-Briggs (w skrócie: MBTI). Opiera się na oznaczeniu ośmiu, wymienionych już wcześniej cech. Są one dychotomiczne, czyli wzajemnie wykluczające się – przykładowo, jeśli częściej stawiamy na intuicję, tym rzadziej na percepcję. Zdefiniowanie tych wartości pozwala na przypisanie naszej osobowości do jednego z szesnastu typów, a to w biznesie odgrywa ogromną rolę. Jak podaje Business Insider, z tego testu korzysta około 80 proc. firmy z listy Fortune 500.

Test MBTI a predyspozycje zawodowe

Jak w praktyce działa test MBTI? Dlaczego korzystają z niego największe firmy na świecie? Załóżmy, że zauważyliśmy u siebie poszczególne funkcje psychologiczne: ekstrawersję (E), poznanie (S), myślenie (T) i osądzanie (J). Składają się one na typ osobowości ESTJ, który odnosi się do realistów szybko podejmujących decyzję. ESTJ to typ zdecydowany, konkretny, dobrze zorganizowany, skrupulatnie realizujący postawione przez siebie cele. Prawdopodobnie będzie się świetnie czuł w zawodach takich jak agent ubezpieczeniowy, prawnik, farmaceuta, sędzia czy project manager. Zdefiniowanie tych predyspozycji pozwala zrozumieć, jakie obowiązki będą najlepsze dla osób o poszczególnych typach osobowości, zrozumieć istotę spraw, które ich napędzają do działania. Z tego powodu firmy, którym zależy na dopasowaniu odpowiedniej osoby do odpowiedniego stanowiska, od wielu lat rekrutują pracowników w oparciu o wskaźnik MBTI. Nie jest on rozstrzygającym wyznacznikiem kariery, ale pozwoli nam jasno określić nasze mocne i nieco słabsze strony. A to najważniejszy krok, by znaleźć pracę idealną.