Norma ISO 9001:2015 – dlaczego warto ją wdrożyć?

  • Home
  • Blog
  • Norma ISO 9001:2015 – dlaczego warto ją wdrożyć?

Stale rosnąca konkurencja na rynku międzynarodowym sprawia, że przywiązujemy dużo większą wagę do wykorzystywania wszystkich dostępnych zasobów. Zależy nam na skuteczności podejmowanych działań, dlatego coraz częściej decydujemy się na sprawdzone w biznesie systemy zarządzania jakością. Podstawą do wdrożenia jednego z najważniejszych systemów jest norma ISO 9001:2015.

Wdrażanie systemów zarządzania jakością w wielu branżach nie jest obowiązkowe. Mimo to trudno wyobrazić sobie cieszące się zaufaniem klientów, nastawione na rozwój przedsiębiorstwo bez uzyskanego certyfikatu. Nawet jeśli klienci nie wiedzą, jakie wymagania szczegółowo uwzględniają normy ISO, dla większości z nich są one równoważne z najwyższą jakością. Norma ISO 9001:2015, następca standardu z 2008 roku, jest zgodna z filozofią ciągłego doskonalenia. Jej zastosowanie szybko pozwoli nam się przekonać, czy oferowane przez nas produkty lub usługi odpowiadają potrzebom rynku. A to dopiero początek.

Zapraszamy na organizowane przez nas szkolenie – Zarządzanie procesowe wg ISO 9001:2015. Uwzględniając najskuteczniejsze systemy zarządzania jakością, odpowiemy Wam na pytania, które zadaje sobie każdy przedsiębiorca – jak zrozumieć potrzeby klienta, jak wykorzystać dostępne zasoby oraz jak realizować cele firmy. Dowiecie się również, jak zwiększyć wydajność pracy i zastosować podejście procesowe (sposób wdrażania systemów jakości) we własnym przedsiębiorstwie. Szkolenie jest dedykowane przede wszystkim osobom, które zajmują lub interesują się zarządzaniem organizacją i nadzorowaniem procesów. Innymi słowy, jest niezastąpionym źródłem wiedzy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy planują wdrożyć (lub już wdrożyli) system zgodny z normą ISO 9001:2015.

Norma ISO 9001:2015 – co to jest?

ISO 9001:2015 to znowelizowana norma określająca wymagania, jakie powinien spełniać wewnątrzorganizacyjny system zarządzania jakością. Została opublikowana we wrześniu 2015 roku, zastępując poprzedni standard z 2008 roku. Organizacja, która spełni wszystkie wymagania normy, może ubiegać się o wydanie certyfikatu przez uprawnioną do tego akredytowaną jednostkę. W Polsce uprawnienia takie nadaje Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Norma ISO 9001:2015 nie bez powodu jest najpopularniejszym międzynarodowym standardem określającym wymagania systemu zarządzania jakością. Zawarte w niej kryteria mogą z powodzeniem zastosować różne organizacje. Należą do nich między innymi firmy produkcyjne i usługowe, urzędy, szkoły publiczne czy placówki służby zdrowia. Opracowanie i wdrożenie systemu powinno uwzględniać przede wszystkim wielkość firmy i zaangażowanie pracowników – w przeciwnym przypadku podejmowane działania będą nieskuteczne. Odpowiedzią na indywidualne potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki jest stworzenie branżowych standardów (na przykład dla producentów wyrobów medycznych, producentów z branży motoryzacyjnej, dostawców w branży lotniczej oraz kosmonautyki, wykonawców konstrukcji stalowych oraz aluminiowych).

Certyfikat ISO 9001:2015

Krótka historia systemów zarządzania jakością

Pierwsze wzmianki, skądinąd bardzo ciekawe, dotyczące jakości, pojawiają się już w starożytnych kodeksach, jednak my skupimy się na współczesności. Na początku XX wieku w amerykańskich zakładach Forda zastosowano taśmę produkcyjną. Produkcja seryjna wiązała się z koniecznością kontroli, dlatego Ford wdrożył innowacyjny model zarządzania opracowany przez amerykańskiego inżyniera, Fredericka Winslowa Taylora. System ten opierał się na ciągłym udoskonalaniu wykonanej pracy, co było możliwe dzięki spełnieniu szeregu warunków – od doboru odpowiednich pracowników do kontroli (wykonanej przez inspekcję) jakości produktu i porównania go z prototypem. W kolejnych latach coraz częściej podejmowano próby zarządzania jakością. Przedsiębiorcy szybko zrozumieli, że kluczem do sukcesu nie jest wykrywanie błędów, tylko wcześniejsze zapobieganie im. Pierwsza w historii norma jakościowa, MIL-Q-9858, została opublikowana w Stanach Zjednoczonych w 1959 roku. W kolejnych latach była ona udoskonalana – pojawiały się nowe standardy dostosowane do różnych gałęzi przemysłu. W połowie lat 80. powstają projekty norm ISO 9000.

Ford dbał o wysoką jakość wykonywanej pracy

Struktura normy ISO 9001:2015

Rynek dynamicznie się zmieniał, a wraz z nim zmieniały się warunki standardów ISO. Najnowszym wydaniem jest norma ISO 9001:2015. Tak jak poprzednie, dotyczy ona systemów zarządzania jakością w danej organizacji, jednak wprowadzono w niej wiele zmian. Przede wszystkim jest zgodna z Załącznikiem SL, co oznacza, że została ujednolicona ze strukturą innych norm. Dzięki temu można ją bezproblemowo zastosować w zintegrowanym systemie zarządzania. Nowa norma jakościowa kładzie większy nacisk na podejście procesowe, zwiększające skuteczność funkcjonowania systemów zarządzania jakością. Daje dużo większą elastyczność w dokumentowaniu działań (poprzednim standardom zarzucano biurokratyzację), skupia się na realizacji celów. Zdecydowanie najciekawsza i najbardziej widoczna zmiana wiąże się jednak z zarządzaniem ryzykiem. ISO 9001:2015 zawiera bardzo szczegółowe wymagania związane z oceną rodzajów ryzyka. Zakładają one, że lepiej szybko reagować na szanse lub zagrożenia dla organizacji niż czekać na ich skutki. Nowa norma ma biznesowy charakter i jest bardziej przyjazna dla organizacji.

Wdrożenie wymagań normy ISO 9001:2015 niesie wiele korzyści

Dlaczego warto wdrożyć normę ISO 9001:2015?

Od blisko czterdziestu lat przedsiębiorcy na całym świecie wdrażają systemy zarządzania jakością zgodne z normą ISO. Usprawnienie funkcjonowania całej organizacji, skrócenie czasu wytwarzania produktów, oszczędność nakładów materiałowych, poprawa planowania i dyscypliny budżetowej to tylko jedne z wielu korzyści, jakie może przynieść podejście procesowe. Warto pamiętać, że wraz ze zwiększeniem jakości produkowanych wyrobów czy świadczonych usług, idzie poprawa obsługi klienta. Certyfikat ISO 9001:2015 daje klientowi gwarancję, że zależy nam na ciągłym podnoszeniu poziomu naszej działalności i spełnieniu obecnych oczekiwań rynku. Uzyskanie certyfikatu oznacza również, że w zarządzaniu stawiamy wyłącznie na dojrzałe i stabilne rozwiązania biznesowe.