O firmie

Misja, wizja, cele

Metody pracy trenerów

Organizacja szkolenia

O INQOO BUSINESS

Jesteśmy nowoczesną firmą szkoleniową, która na podstawie wieloletniego doświadczenia swojej kadry świadczy usługi podnoszące kompetencje dedykowane dla sektora Mikro, Małych i Średnich firm oraz osób fizycznych. Przewagą konkurencyjną jest innowacyjne podejście do tematyki szkoleń i wysoka elastyczność działania.

  • Nasz program edukacyjny oparty jest głównie o podejście praktyczne i elementy stosowane w codziennej pracy. Nowoczesność i profesjonalizm to wartości jakie cechują INQOO BUSINESS,
  • Wspieramy naszych partnerów biznesowych w rozwoju kadr,
  • Skupiamy się na rozwoju ich wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych,
  • Mnogość doświadczeń, realnych sytuacji oraz ciągłe szkolenia jak również doskonalenie procedur i wprowadzanie nowych rozwiązań stanowią o sile naszych usług,
  • Nasza kadra to pracownicy z wieloletnim doświadczeniem w branży usług szkoleniowych oraz pozyskiwaniu dotacji unijnych na projekty miękkie – EFS.

W swojej dotychczasowej karierze nasi pracownicy pozyskali dotacje dla ponad 2 tys. pracowników i z powodzeniem przeprowadzili szkolenia z różnych branż.