Metody pracy trenerów

Programy szkoleniowe zawierają

  • prezentację wiedzy teoretycznej: wykład i prezentacja, dyskusja, studium przypadku;
  • aktywne metody pracy: gry i symulacje, odgrywanie ról;
  • ćwiczenia praktyczne
  • dyskusje panelowe oraz dzielenie się doświadczeniem.

W szkoleniach zamkniętych programy szkoleniowe są oparte o analizy potrzeb szkoleniowych.

  • Trener przeprowadza audyt u Klienta w firmie na podstawie, którego dopasowuje program szkoleniowych do jego indywidualnych potrzeb.
  • W szczególności analizowane są słabe punkty z procedur firmowych.
  • Przeprowadzane są również wywiady z pracownikami, na podstawie których trener rozpoznaje najczęściej występujące błędy i pola do poprawy.
  • Po przeprowadzonej analizie trener dostosowuje program szkolenia do otrzymanych informacji.
  • Firma zlecając wykonanie szkolenia dostaje produkt szkoleniowy dostosowany do jego indywidualnych potrzeb.

Dla szkoleń otwartych program przygotowywany jest w oparciu o aktualne trendy w branży, ewaluację dokonaną na podstawie opinii kursantów oraz pre-testów i post-testów.