Misja, wizja, cele

Wizja

Naszą wizją jest rozwój kadry pracowników poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez INQOO BUSINESS. Szczególny nacisk kładziemy na wzrost wydajności, efektywności, eliminacji błędów i efektywnym wykorzystywaniu czasu w codziennych czynnościach. W czasach,
w których jest deficyt pracowników na rynku pracy koncentrujemy się na wzroście efektywności działań zatrudnionego zespołu, tak aby właściciele firmy nie musieli zwiększać zatrudnienia a mogli odnotowywać policzalne korzyści biznesowe.


Misja

Naszą misją jest podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oraz pomoc w rozwoju dla sektora MŚP. Efektem uczestnictwa w naszych szkoleniach jest wzrost wydajności pracy i efektywnego wykorzystania czasu. Nasi absolwenci w tym samym czasie są w skuteczniejszy sposób wykonywać swoje obowiązki służbowe i zwiększać przychody firmy. Kluczem sukcesu jest odpowiednio przygotowany program szkoleniowy. Jako trenerów dobieramy wyłącznie mistrzów w swoim fachu.


Cele

Wzrost policzalnych efektów pracy — sensem naszej pracy jest wyszkolenie personelu, tak aby wydajniej wykonywał swoją pracę np. pracownicy produkcyjni w tym samym czasie będą w stanie wyprodukować do 10% więcej komponentów, handlowcy będą w stanie pozyskać do 10% więcej nowych Klientów.

Rozwój działalności — zwiększenie zakresu branż, w których szkolimy, współpraca ze znanymi trenerami.

Innowacyjność —
 wprowadzanie nowych metod szkolenia, podnoszących efektywność naszych działań. Rozpoznawalność — naszym celem jest dotarcie z inicjatywą do wszystkich, którzy jej oczekują.