Organizacja szkolenia

Nasze szkolenia i usługi doradcze realizowane są na najwyższym poziomie.

Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych. Gwarantujemy wysoką jakość usług poprzez stosowanie się do zarządzania procesowego zgodnego z procedurami SUS 2.0

  • Posiadamy wdrożone wewnętrzne procesy, standardy i metody gwarantują Klientom uzyskanie umówionego rezultatu realizowanych działań rozwojowych,
  • Korzystając z naszych usług uczestnik ma pewność, że jakość obsługi Klienta będzie na najwyższym poziomie z zachowaniem wszystkich elementów tj. badania zadowolenia, procedury reklamacyjne, regulaminy, przeprowadzenie ewaluacji, analiza pre-testów  i post-testów.
  • Cechuje nas indywidualne podejście. Jesteśmy w stanie przeprowadzić pogłębioną analizę problemu i zaproponować jego rozwiązanie. Kolejnym etapem będzie przekazanie wiedzy i wyszkolenie pracowników.