Szkolenia produkcyjne

Dzięki szkoleniom produkcyjnym dowiesz się, jak organizacja miejsca pracy oraz właściwa komunikacja w zespole mogą  usprawnić funkcjonowanie Twoje firmy. Szkolenia produkcyjne to również zastrzyk wiedzy na temat wykorzystania podejścia procesowego w kontakcie z klientem, aby udoskonalić proces biznesowy w Twoim przedsiębiorstwie.

Analiza reklamacji i techniki rozwiązywania problemów z wykorzystaniem raportu 8D

Eliminacja strat i standaryzacja pracy według metody 5S

Techniki komunikacji bazujące na metodzie Galena-Junga

Zarządzanie procesowe wg ISO 9001:2015