Etyka i regulaminy

Regulamin szkoleń zamkniętych

Regulamin szkoleń otwartych

Kodeks etyczny pracy trenera

INQOO BUSINESS przyjmuje i w pełni akceptuje „Kodeks dobrych praktyk”

przyjęty przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Firm Szkoleniowych w dniu 29 września 2017 r. Celem KDP jest promowanie najwyższych standardów działania firm szkoleniowo-rozwojowych na rynku. KDP zawiera najważniejsze elementy opisujące profesjonalne praktyki dotyczące usług szkoleniowo-rozwojowych przez co wspomaga rynek w identyfikacji rzetelnych i uczciwych firm realizujących wysokiej jakości usługi. Z przyjętych standardów wynikają nasze regulacje z zakresu procesu organizacji
i przeprowadzania szkoleń.

Zgodnie z przyjętymi standardami INQOO Sp. z o.o. Sp. K. prowadzi szkolenia zamknięte – dedykowane dla firm oraz szkolenia otwarte, w których może wziąć udział każdy zainteresowany. Regulaminy określają rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez INQOO Sp. z o.o. Sp. K., oraz warunki zawierania umów o świadczenie usług wraz z przewidzianym trybem postępowania reklamacyjnego.