Zasady reklamacji

Regulamin reklamacji usługi szkoleniowej

Formularz reklamacji usługi szkoleniowej

Zasady reklamacji

Obowiązująca procedura składania i rozpatrywania reklamacji w przejrzysty sposób
gwarantuje, że pracujemy na najwyższym poziomie.
Każdy uczestnik szkolenia ma prawo oczekiwać, że:

  • zostaną spełnione założone cele szkolenia,
  • zostaną zapewnione komfortowe warunki pracy,
  • prowadzący będzie posiadał wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień
    szkoleniowych,
  • prowadzący szkolenie przeprowadzi zajęcia w sposób profesjonalny zgodnie ze
    specyfiką kształcenia osób dorosłych,
  • w czasie szkolenia zostanie zrealizowany zakres merytoryczny szkolenia,
  • zostaną spełnione inne formalne warunki umowy.